anime

anime

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Prehistòria: Procediments

1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:

Són els: 

-Dòlmens senzills: Eren un conjunt de lloses que formaven una cambra funerària a l'exterior i hi enterraven els morts.

-CistesEra una estructura feta de pedra emprada en l'antiguitat per fer enterraments. Podien ser ser grans per un cadàver sencer, o petites per fer d'ossari.2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:  

 •     L'Homo erectus descobreix el foc. → PALEOLÍTIC    
             300 000 a.C
   ...............................................................................................................
 •    
 •     Apareixen les primeres manifestacions artístiques. →PALEOLÍTIC
             38 000 a.C
 • ....................................................................................
 •    
 •     L'agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil. →NEOLÍTIC 
            4 000 a.C
      ..................................................................................................
 •    
 •     Els éssers humans inicien l'activitat metal·lúrgica. →EDAT DELS METALLS
             4 500 a.C


  3.Fes un informe sobre aquesta imatge: 


  Aquesta figureta petita nua, representa un cos femení que mesura 11,1 cm d'alçada feta de pedra calcària oolítica i pintada amb vermell ocre. Se l'anomena Venus de Willendor i va ser descoberta a prop de Willendorf (Àustria) al 1908 per Josef Szombathy. Actualment es troba al Museu d'història Natural de Viena.

  Es calcula que va estar esculpida entre 22.000 i 24.000 durant el període Gravetià (època del paleolític superior en que ja es feien gravats i s'ultilitzaven raspadors i perforadors) i es tracta d'una idealització femenina relacionada amb la fertilitat; on la vulva, els pits i el ventre són molt exagerats.
   Els braços quasi no es veuen, la cara no és visible i el cap està cobert per una mena de trenes, ulls o tipus de pentinat. 
  Els peus no estan esculpits i això dona a pensar la teoria que podria estar pensada per ser portada per algú, o altres que pensen que devia ser utilitzada per un ritual de fertilitat i ser introduïda a la vagina.

  El fet del seu nom de Venus, alguns estudiosos actuals no hi estan d'acord perquè la clàssica Venus no es tracta d'una figura obesa. 

  4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

  a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?

  És una pintra rupestre llevantina.


  b) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures:

  L'escena s'hi mostra una escena de cacera de búfals, cavalls i altres animals. Possiblement la finalitat d'aquesta pintura és perquè debien tenir una bona caça i la volien tenir grabada, o sinó la van pintar perquè tinguéssin sort a la pròxima cacera.

Art antic: La prehistòria

L'hominització i la cultura

Fa uns 5 milions d'anys, uns animals del gènere dels primats antropoides amb aspecte de simis, van començar un progrés de transformació que s'anomena hominització, d'on va sorgir la raça humana (El primer va ser l'African Primates at Home).

Charles Darwin va ser el primer científic que va formular la teoria que l'ésser humà és el resultat d'un procés d'evolució, llavors va publicar el llibre "L'origen de les espècies".

Els científics han demostrat que els nostres avantpassats són els ximpanzés i els goril·les, i estudiant les restes que han estat trobades per tot el món s'han arribat a varies conclusions:

-Caminaven drets i eren de talla petita.
-El desenvolupament del cervell anava a poc a poc.
-Es van desenvolupar a les zones càlides, sobretot a Àfrica.
-L'homo Erectus va ser el primer que abandonà Àfrica i va poblar Europa i Àsia,i va aprendre a controlar el foc que li feia escalfor i el defensava dels animals.

A partir de la hominització, la relació dels humans amb la natura  es va dur a terme a través de la cultura.
En les primeres etapes de la història humana, la cultura va començar amb la fabricació i utilització d'instruments/eines que van fer augmentar l'eficàcia de l'organisme.

La prehistòria

És el període més llarg de la història de la humanitat i de temps en l'aparició dels humans i l'elaboració  dels primers documents escrits.

Es divideix en dos grans períodes:

-L'edat de pedra
Està formada pel:
     -Paleolític. És des de l'aparició dels humans fins quan van ser capaços de produir els aliments. La característica que més destaca en aquest període és el descobriment del foc.
     -Neolític: És des de la pràctica de l'agricultura i ramaderia fins a l'edat del metalls. Les característica principals d'aquest període són la invenció de la roda, l'aprofitament de l'energia animal i la navegació a vela.

-L'edat dels metalls
 S'inicia a partir de quan s'aprèn a aprofitar els metalls per la fabricació d'eines. Està format per l'eneolític, l'edat de bronze i l'edat de ferro.


El paleolític

 -Cultures
 Al paleolític els humans es desplaçaven per buscar caça i eren nòmades. Els seus habitatges eren provisionals, encara que a vegades vivien durant un temps en lloc determinat.

Aquests homes i dones del paleolític també se'n diuen Homes de les cavernes eprquè molts dels seus estris i restes s'han trobat en coves, que moltes d'elles estaven situades a llocs alts des d'on es podia controlar una vall o un riu. També vivien a l'aire lliure en petits campaments de cabanes fetes amb fang, pedres, branques, pells...

Quasi tots els objectes fabricats que s'han  trobat són estris relacionats amb la subsistència per la caça de varies espècies i recol·lecció de fruits silvestres. La base de totes les indústries paleolítiques és la pedra o també el sílex.

-Les Venus

Són unes figures petites nues que acostumen a representar un cos femení que s'han trobat a diversos jaciments d'Europa. Alguns se les relaciona amb un culte a la fecunditat i preocupació de la reproducció dels humans. Destaquen pel seu volum exagerat dels pits i natges. Una de les Venus més coneguda és la Venus de Willendorf.

-Les pintures rupestres

Són les primeres pintures de la història de la humanitat, es troben a les parets i sostres de les coves i són fetes de colorants naturals de tonalitats molt vives (vermell, negre i ocre). En alguns casos s'hi representen els animals que caçaven i menjaven després (cérvols, mamuts, toros...) sense  cap propòsit artístic, sinó que devien voler afavorir  la futura cacera.

Aquestes pintures corresponen a dues àrees diferents:

 -Les de l'àrea francocantàbrica(entre 20.000 i 15.000 aC)
   Es troben a les terres occitanes i el litoral cantàbric entre el País Basc i Astúries. S'hi representen animals de grans dimensions de cronologia quaternària sempre dins de coves. Alguns exemples són La cova d'Altamira (Cantàbria) i les de Las Caus i Font de Gaume (Occitània).

-Les de l'àrea del litoral mediterrani de la Península Ibèrica (cronològicament posteriors a les primeres)
  Representen escenes de cacera o de recol·lecció i inclouen figures humanes on són esquemàtiques i simples amb un sol color cada una. Un exemple són les pintures del Cogul.

El neolític

-Cultures
  Al llarg de generacions, es va perfeccionar el coneixement de les espècies animals i vegetals fins a descobrir que es podia afavorir i controlar el seu desenvolupament. Llavors van ser capaços de plantar llavors en terrenys adequats i capturar animals per fer un procés de control del bestiar, que va ser un moment molt important per la humanitat, perquè l'ésser humà ja no depenia dels recursos que li oferia la naturalesa. També això va desencadenar a que alguns grups de persones deixessin de ser nòmades a ser sedentaris, on es van organitzar en residències permanents per guardar les collites i les noves eines (aixades, morters...), i practicar agricultura itinerant dins de terrenys per assegurar la fertilitat del conreu. Això va fer que els humans del Neolític es preocupin pels fenòmens que condicionen aquesta activitat.


 Les collites asseguraven l'aliment dels camperols i els animals domèstics els proporcionaven llet, formatge, carn i pells. Per guardar l'aliment, l'aigua, gra etc. es van fer recipients a mà ( i més tard amb el torn del ceramista) i d'aquí és d'on va néixer la ceràmica.

-Religió

Per explicar-se els fenòmens que veien, van intentar conèixer els secrets de la vida i la mort i donar respostes pintant manifestacions artístiques i funeràries que confirmen que els pobles prehistòrics creien en esperits, en éssers invisibles, bons i dolents, i en definitiva, en la seva superioritat sobre els animals.
Es prenia una gran importància el culte als morts que es creu que formen part del món sobrenatural i la transmissió dels coneixements i la idea de la continuïtat. 
De mica en mica es va desenvolupar la teoria dels déus.

-Els megàlits
A Europa i a l'Orient Pròxim s'han trobat grans monuments de pedra anomenats megàlits, que podrien esta relacionats amb els déus i ser llocs cultes. Els més frequents eren els dòlments i les galeries cobertes, construccions de caràcter funerari, tombes col·lesctives dels calns familiars i tribus que cobrien el terra.

Els dòlmens tenien una càmera delimitada per grans lloses de pedra a la que s'accedia per un corredo i les galeries cobertes eren passadisso de grans monòlits de pedra.

Els menhis són monòlits de pedra verticalment amb funció màgica o per delimitar un territori. 


martes, 17 de noviembre de 2015

L'arquitectura

L'escultura és l'art d'esculpir on es pot diferenciar entre la talla i el modelat.

-Talla / cisellat
 El seu derivat del llatí és sculpere, que vol dir el treball utilitzant el martell i el cisell sobre materials durs, però per exemple la talla de fusta que és més suau també s'hi pot treballar ab la maça i la gúbia que consiteix en que l'escultor extreu l'obra de l'interior del bloc del material. Per fer la talla o cisellat es necessita molta habilitat tècnica per tallar.

Un exemple d'aquesta tècnica és Miquel Àngel, on va esculpir algunes obres inacabades sense polir com La pietat Rondandini.

-Modelat

Pel modelat es necessiten materials tous a mà o amb algun estri com l'espàtula. Si l'obra és de bronze, el pas més important d'aquesta tècnica són les fundicions, que poden ser a la cera perduda (aplicades a obres petites farcides de metall) o la fundició d'arena (amb l'escultura buida com a resultat final).


La plàstica

El nom plàstica deriva del nom grec plastiqué o art de modelar que es refereix a l'activitat d'esculpir amb materials tous o modelats a mà. Quan va passar al nom de plàstica, defineix l'art d'esculpir en general, i actualment el seu significat es considera com arquitectura, escultura,pintura i arts decoratives.
 Plàstica pot tenir fins hi tot un tercer sentit més ampli: plàso, que és tot aquella dirigida pel tacte i la vista diferentciant-la de la músico i poesia.

La tridimensionalitat

És la característica que més indentifica l'escultura i la fa separar de la pintura. Es troba em l'escultura de bulto rodó o exempta, on ocupa un espai real de 3 dimensions (estatuària) i també a la de relleu però que forma part d'un pla.
La tridimensionalitat fa que es pugui observar l'escultura desde diversos punts de vista, i fa que influeixi la llum i la imposició (o no) des d'un determinat angle visual òptim.

Materials

El material és un element molt important per l'escultura, que ofereix tant a la vista com al tacte, i això fa que es reforçi els diferentspoders expressius de diversos materials, on dependran de la seva naturalesa i textura aconseguida per l'escultor.

A partir del s.XX, molts nous materials han arribat a ser essencials per l'escultura.

Repòs i moviment

La representació de moviment en una escultura  depèn principalment de les formes, encara que n'hi han altres elements que poden contribuir-hi, com la disposició o combinació de línies verticals i horitzontals, com altres com diagonal, corbes i formes geomètriques que donen sensació de moviments o repòs.

La il·lusió de moviments es crea mitjançant el:

-Ritme: És com una i·lusió óptica que fa que sembli que estigui en moviment la figura.

-Tensió: Com  a dimanització i vivificació.

Moviment real

El moviment pot venir d’una tensió interior que es desprengui de la pròpia escultura. 
Uns exemples del moviment real són: 

Laocont i els seus fills, moviment real que no es mouNaum Gabo, moviment real que es mou


Al període clàssic predominen les línies verticals i horitzontals, i els triangles rectangles i equilàters que donen la sensació d'estabilitat.
Al període Barroc, l'art és més dinàmic amb diagonals i formes geomètriques inestables.

Llum i color

-Llum: És un element plàstic essencial, que generalment és natural i s'utilitza per distribuir les masses i volums.

-Color: Té diferents sentits al llarg de les èpoques. Pot tenir intensió simbòlica o interès naturalista. 


Dificultats en l’apreciació de l’escultura

L’escultura com a art sempre ha tingut dificultats per establir la seva independència, per ficar l’expressió que li és pròpia, per autodefinir-se.

L’escultura és una massa tridimensional, ocupant un espai i constatada per uns sentits que capten el  volum i pes, i l’aparença visual que sol·licita el sentit del tacte.

Vocabulari

-Esculpir:  Entretallar (esculpir de mig relleu), entallar, tallantar, modelar (en argila, cera, etc.).


-Escultor: Persona que esculpeix.


-Escultura: Estructura plàstica o art plàstica.


-L’obra esculpida: Estàtua, imatge, figura, talla, entalladura, entretalla, relleu.


sábado, 14 de noviembre de 2015

Elements d'una obra pictòrica

Elements temàtics

Són els elements que identifiquen i descriuen el tema que representa l'obra, que poden ser:

 - Temes mitològics               
 - Temes religiosos        
 - Temes profans               
 - Retrats

Elements plàstics

  - Línia i dibuix: Aconsegueix la identificació de les formes i té un llenguatge propi, no és necessari que estigui a la pintura. La línia pot ser contínua ( quietut i serenitat ) o discontínua.

- Perspectiva: És la representació de la tercera dimensió. al llarg de la historia s'ha realitzat a través de diferents medis.

 - Color: És l'element funamental de la pintura i és el pigment més aglutinat
          -La teoria dels colors ( primaris, secundaris i complementaris)
          - La gama de colors: poden ser gamas càlides ( expandeixen la llum  on avancen cap a  l'espectador i donen un primer plan) o freds (absorbeixen la llum on s'alllunyen de l'espectador i donen un últim pla)
- Aplicació del color a la pinzellada: Uniforme, espessa, nerviosa etc.
                    
- Modelat i volum:  Representa el volum i fa l'efecte de tres dimensions a través del dibuix i ombres, també es pot aconseguir a través de colors.
                   
 - Llum: És un element on ajuda a representar el volum i l'espai. Els tipus de llum són:  Natural diurna (del dia), nocturna i artificial. L'evolució de la llum en la pintura ha sigut:
        -Pintura plana romànica: llum uniforme
        -Pintura renaixentista: llum clara sense contrasts
        -Perspectiva aèria: Matisos fundamentals
        - Pintura gòtica: Modela els volums
        - Pintura barroca: clarobscurs al tenebrisme
        - Pintura reinaxentista: sèries llargues per estudiar els matissos
 Tota aquesta evolució dona lloc a l'estil Vanguardista, a partir d'allà surt el cubisme i la pintura plana abstracta.
                   
- Composició: Pot estar basada amb la forma ( a través de figures geomètriques), el color ( a través de l'ús dels diferents tons), i la llum ( a través de la il·luminació)

                                                                                         
Elements tècnics

- Pintura monumental: És quan es pinta sobre un mur o una paret, que pot ser:
         -Al fresc: Colors a l'aigua sobre humitat
         -A l'encàustica: Colors a la cera i oli calent sobre 
        -Al mosaïc: Teseles de colors sobre argamasa (guix humit)
        -A la vidriera: Vidres de colors  sobre un conjunt de peces de plom
              
- Pintura excenta:  És quan és pinta sobre suports que es poden transportar i s'utilitzen diverses tècniques:
      -Temple: S'utilitzava a l'Edat Mitjana i el que feien perquè la pintura quedés enganxada bé al  suport, feien unes algutinacions del pigment aigua, clara d'ou i goma sobre taula.
     -Oli: Utilitzaven aglutinants del pigment  oli, trementina ( disolvent de pintures ), resines sobre taula i llenç dese el segle XV 
    - Acrílics: Són colors sintètics moderns sobre llenç etc. a`partir del s. XX
    -Altres sobre paper: Aquarel·les,  guache, pastel i grabat.
       

miércoles, 30 de septiembre de 2015

L'arquitectura és l'art de crear espais interiors, elements sostinguts que creen dificultats  i condicionen l'estil, i elements sustetants.

ELEMENTS SUSTENTANTS

-Murs:
Aparell irregular (ciclopi, manposteria i  sillarejo) i Aparell regular (cadirat : isòdom, encoixinat i a soga i fumat)

 -Vans (portes i finestres): 
     Parts principals:
        - Llindar/ Ampit
        - Brancals: Eixqueixades
        - Llinda
        - Arcs: Arquivoltes a les queixades
        - Timpà
     Altres elements:
        -Germinades: Mainell
        - Alfiz

- Columnes:
    És un element vertical i circular, de proporcions escultòriques. Hi ha columnes aïllades com a             elements decoratius i com a element constructiu (excentes i adosades).
    Segons les ordres clàssiques hi ha columnes dòriques, toscanes, jòniques, corínties, compostes,ariàtides i atlantes.
    Les parts de les columnes són:
    -Base
    -Fusta
    -Capitell

 -Pilars: Element sustentant vertical de secció poligonal.
         Diferent tipus:
              -Quadrat
              - Cruciforme
              - Baquetonat
              - Pilastre
              - RetropilastreELEMENTS SUSTENTATS

-Coberta adintelada: El dintel és tot l'element sostingut horitzontal. Les seves parts són l'arquitrau, el fris, la cornisa i el frontó.
-Coberta abovedada: Hi han:
   ·Arcs
     Empentes oblics, que poden ser de mitg punt, peraltats, apuntat, de ferradura o lobulats
   ·Voltes
       Serveix per cobrir l'espai entre dos murs o milars.
   ·Cúpules
       Volta amb forma de mitja esfera en la qual es cobreix tot un edifici.


ANÀLISI D'UNA OBRA ESCULTÒRICA

1. MATERIALS
Els materials s'utilitzen per construir les construccions, i es fan servir segons si l'edifici és antic o modern.

Aquest edifici és de fang sense coure, i és posible perquè està en una regió on no plou (Nou Mèxic) i així no es desfà.
2. SISTEMES CONSTRUCTIUS

Els pes dels materials va cap a baix portant-se els fonaments.

El pes de la coberta és suportat per bigues que descarreguen en murs i columnes.3.TIPUS D'EDIFICIS

Els edificis es projecten pels diferents usos.

Els elements imprescindibles que han de tenir són: portes, finestres i llocs de pas; on es combinen de formes variades segons les necessitats de cada construcció.

Aquests elements es projecten buscant una bona proporció, un d'ells de la secció del cànon és la generació d'un rectangles proporcionat a partir d'un quadrat.

Segons els tipus d'edificis hi han diferents esquemes compositius.

Les cases de pisos aprofiten molt el terreny i adapten l'esquema de casa d'abans a les condicions actuals fent una construcció vertical. 
Antigament els castells es construïen en elevacions altes perquè fos més difícil l'entrada als atacants.
Totes aquestes fortificacions de diferents èpoques i estils, tenen les mateixes característiques i segueixen la mateixa tipologia. 


4.ESPAI

Els edificis tenen un exterior, que tanca el volum. Un exemple seria la casa Le Corbusier del s.XXI. Es pot veure que l'interior no és el mateix que a l'exterior.


Parlem dels espais urbans:

La ciutat sempre té un centre, que és on es produeixen els fets més importants d'un poble (mercats, festes, celebracions).
Antigament es tenien els carrers estrets a diferència d'ara.
Exemple:
A Buenos Aires està feta per carrers llargs, rectes i amples per la circulació. 
En canvi, en aquest carre de Barcelona vella és tan estret que un  cotxe hi passa amb molta dificultat.
5.PERQUÈ CONSTRUEIXEN ELS EDIFICIS?

Quan un client té necessitat d'un espai i té diners per construir-lo busca un arquitecte que li pugui projectar i contruïr. La relació entre aquestes dues parts sorgeixen els constructors.
L'arquitecte amb l'ajuda de gent de molts oficis dirigeix la construcció de l'edifici.

6.SÍMBOLS

A vegades hi han alguns elements de donen sentit a l'edifici.

En aquesta nau de l'església de Cardona es veu com s'il·lumina un raig de l'últim Sol.
El significat d'això és que el raig simbolitza el Judici final, quan tots els morts ressucitaran per ser jutjats. O sigui que a part de il·luminar l'edifici també és un simbolisme religiós.

A part d'això també hi han molts més símbols com per exemple: les cúpules que representaven el cel, on és Déu


7.REGISTRES

Per contruïr edificis els constructors han de tenir una idea ben clara del que han de fer, i per això utilitzen els plànols (a vista d'ocell) que són expressions visuals exactes de les parts de la construcció.


MATERIALS
Els edificis es projecten segons els diferents usos
Els materials són elements sòlids resistents que poden ser molt variats: fusta, maó, ferro...

Per exemple un mur de pedra d'un temple romànic les peces (carreus) es tallen rectangulars amb un morter fet de ciments,
aigua sorra i calç. 

 


Aquí es veu diferents materials constructius: murs de maó (rajoles de fang cuit) i columnes de pedra. A part d'aquests materials també hi ha els d'acabat per la pell del edifici (marbre, rajola, fusta...)

A la dreta hi han unes plaques de marbre que fan el detall d'efecte mirall. 

Ravenna era una ciutat bizantina (Imperi Romà a l'edat mitjana) de l'Europa Occidental on els emperadors de Bizanci van fer construir moltes esglésies simples per fora i amb molta decoració rica per dintre.Un dels materials més usats i barats era el maó, on era cobert amb mosaics esclatants i plaques de marbre per donar impressió de grandesa amb pocs diners. 


Actualmet es construeix amb el formigó armat:

1. Es fan motlles amb la forma que calgui (murs, pilar, escala...)
2. Es posa una ànima d'acer a dintre.
3. Tot s'omple d'una barreja de pedres, sorra i ciment.
4. Quan ja s'ha assecat es treu el motlle i ja està ben fort.

Aquesta escala construïda per Nervi sembla feta de fang quan en realitat és de ciment armat


També ara s'utilitza la construcció en sec; les peces de ferro i plàstic s'uneixen.
 Durant el segle XIX va aparèixer el ferro i el vidre com a material nou.

SISTEMES CONSTRUCTIUS

La coberta es l'element que protegeix l'edifici del exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars.
Hi han dues formes de dur el pes als fonaments:
     -Amb bigues: Que suporten una part de l'edifici (construcció jerarqueritzada)
    - Amb arcs: Fan una xarxa portant tot el pes cap abaix (construcció no jerarqueritzada)A la construcció antiga el mur tancava l'edifici, i podia conduir el pes cap als fonaments; avui en dia els pilars porten la càrrega i el mur estableix unes separacions.

Exemple: El Palau de la Música
martes, 15 de septiembre de 2015

QUÈ ÉS L'ART? 
L'art és un codi creat per l'home per transmetre les seves idees i expressió de sentiments a través de la pintura, escultura, música i poesia. Pot tenir moltes funcions: imitació de la realitat, funció utilitària, comunicativa, religiosa, estètica...
Per exemple, l'orígen de la pel·lícula és la imatge. Abans a l'antigüetat es commemaraven els fets amb frisos pintats, esculpits i caligrafiats. Un exemple d'aixó és la columna del rei Trajano on expressa les seves victòries. Es troba a Roma, medeix 200m i dona 23 voltes a la columna. Les escultures estan esculpides amb màrmol i està policromat.

QUÈ ÉS UN ARTISTA?

Un artista és la persona de la cual fa, crea o produeix art.
 Els artistes són, sovint, persones que s'avancen de la seva època perquè el seu art no és acceptat per molt dels seus contemporanis.

Un artista molt famós de la pintura és Pablo Picasso.

Un altre de l'escultura és Miquel Àngel.


De la poesia tenim William Shakespeare

I per últim un altre artista conegut de la música és Johann Sebastian Bach. QUÈ SÓN ELS VEHICLES ARTÍSTICS?
Els vehicles artístics són les manifestacions que fan servir els artistes amb pintura, una escultura...

D'aquest tema en treiem dues branques: 
-Vehicles plàtics: Requereixen un espai on desenvolupar-se (pintura, escultura i arquitectura)
-Vehicles dinàmics: Requereixen un temps per expressar-se (música i dansa)

Encara que tot i així també hi ha altres manifestacions que tant són plàstiques com dinàmiques: el cinema, que és una vehicle espaciotemporal.

Una manifestació actual d'un artista anomenat Theo Jansen és la que va crear unes figures que amb el vent es mouen.