anime

anime

miércoles, 30 de septiembre de 2015

L'arquitectura és l'art de crear espais interiors, elements sostinguts que creen dificultats  i condicionen l'estil, i elements sustetants.

ELEMENTS SUSTENTANTS

-Murs:
Aparell irregular (ciclopi, manposteria i  sillarejo) i Aparell regular (cadirat : isòdom, encoixinat i a soga i fumat)

 -Vans (portes i finestres): 
     Parts principals:
        - Llindar/ Ampit
        - Brancals: Eixqueixades
        - Llinda
        - Arcs: Arquivoltes a les queixades
        - Timpà
     Altres elements:
        -Germinades: Mainell
        - Alfiz

- Columnes:
    És un element vertical i circular, de proporcions escultòriques. Hi ha columnes aïllades com a             elements decoratius i com a element constructiu (excentes i adosades).
    Segons les ordres clàssiques hi ha columnes dòriques, toscanes, jòniques, corínties, compostes,ariàtides i atlantes.
    Les parts de les columnes són:
    -Base
    -Fusta
    -Capitell

 -Pilars: Element sustentant vertical de secció poligonal.
         Diferent tipus:
              -Quadrat
              - Cruciforme
              - Baquetonat
              - Pilastre
              - RetropilastreELEMENTS SUSTENTATS

-Coberta adintelada: El dintel és tot l'element sostingut horitzontal. Les seves parts són l'arquitrau, el fris, la cornisa i el frontó.
-Coberta abovedada: Hi han:
   ·Arcs
     Empentes oblics, que poden ser de mitg punt, peraltats, apuntat, de ferradura o lobulats
   ·Voltes
       Serveix per cobrir l'espai entre dos murs o milars.
   ·Cúpules
       Volta amb forma de mitja esfera en la qual es cobreix tot un edifici.


ANÀLISI D'UNA OBRA ESCULTÒRICA

1. MATERIALS
Els materials s'utilitzen per construir les construccions, i es fan servir segons si l'edifici és antic o modern.

Aquest edifici és de fang sense coure, i és posible perquè està en una regió on no plou (Nou Mèxic) i així no es desfà.
2. SISTEMES CONSTRUCTIUS

Els pes dels materials va cap a baix portant-se els fonaments.

El pes de la coberta és suportat per bigues que descarreguen en murs i columnes.3.TIPUS D'EDIFICIS

Els edificis es projecten pels diferents usos.

Els elements imprescindibles que han de tenir són: portes, finestres i llocs de pas; on es combinen de formes variades segons les necessitats de cada construcció.

Aquests elements es projecten buscant una bona proporció, un d'ells de la secció del cànon és la generació d'un rectangles proporcionat a partir d'un quadrat.

Segons els tipus d'edificis hi han diferents esquemes compositius.

Les cases de pisos aprofiten molt el terreny i adapten l'esquema de casa d'abans a les condicions actuals fent una construcció vertical. 
Antigament els castells es construïen en elevacions altes perquè fos més difícil l'entrada als atacants.
Totes aquestes fortificacions de diferents èpoques i estils, tenen les mateixes característiques i segueixen la mateixa tipologia. 


4.ESPAI

Els edificis tenen un exterior, que tanca el volum. Un exemple seria la casa Le Corbusier del s.XXI. Es pot veure que l'interior no és el mateix que a l'exterior.


Parlem dels espais urbans:

La ciutat sempre té un centre, que és on es produeixen els fets més importants d'un poble (mercats, festes, celebracions).
Antigament es tenien els carrers estrets a diferència d'ara.
Exemple:
A Buenos Aires està feta per carrers llargs, rectes i amples per la circulació. 
En canvi, en aquest carre de Barcelona vella és tan estret que un  cotxe hi passa amb molta dificultat.
5.PERQUÈ CONSTRUEIXEN ELS EDIFICIS?

Quan un client té necessitat d'un espai i té diners per construir-lo busca un arquitecte que li pugui projectar i contruïr. La relació entre aquestes dues parts sorgeixen els constructors.
L'arquitecte amb l'ajuda de gent de molts oficis dirigeix la construcció de l'edifici.

6.SÍMBOLS

A vegades hi han alguns elements de donen sentit a l'edifici.

En aquesta nau de l'església de Cardona es veu com s'il·lumina un raig de l'últim Sol.
El significat d'això és que el raig simbolitza el Judici final, quan tots els morts ressucitaran per ser jutjats. O sigui que a part de il·luminar l'edifici també és un simbolisme religiós.

A part d'això també hi han molts més símbols com per exemple: les cúpules que representaven el cel, on és Déu


7.REGISTRES

Per contruïr edificis els constructors han de tenir una idea ben clara del que han de fer, i per això utilitzen els plànols (a vista d'ocell) que són expressions visuals exactes de les parts de la construcció.


MATERIALS
Els edificis es projecten segons els diferents usos
Els materials són elements sòlids resistents que poden ser molt variats: fusta, maó, ferro...

Per exemple un mur de pedra d'un temple romànic les peces (carreus) es tallen rectangulars amb un morter fet de ciments,
aigua sorra i calç. 

 


Aquí es veu diferents materials constructius: murs de maó (rajoles de fang cuit) i columnes de pedra. A part d'aquests materials també hi ha els d'acabat per la pell del edifici (marbre, rajola, fusta...)

A la dreta hi han unes plaques de marbre que fan el detall d'efecte mirall. 

Ravenna era una ciutat bizantina (Imperi Romà a l'edat mitjana) de l'Europa Occidental on els emperadors de Bizanci van fer construir moltes esglésies simples per fora i amb molta decoració rica per dintre.Un dels materials més usats i barats era el maó, on era cobert amb mosaics esclatants i plaques de marbre per donar impressió de grandesa amb pocs diners. 


Actualmet es construeix amb el formigó armat:

1. Es fan motlles amb la forma que calgui (murs, pilar, escala...)
2. Es posa una ànima d'acer a dintre.
3. Tot s'omple d'una barreja de pedres, sorra i ciment.
4. Quan ja s'ha assecat es treu el motlle i ja està ben fort.

Aquesta escala construïda per Nervi sembla feta de fang quan en realitat és de ciment armat


També ara s'utilitza la construcció en sec; les peces de ferro i plàstic s'uneixen.
 Durant el segle XIX va aparèixer el ferro i el vidre com a material nou.

SISTEMES CONSTRUCTIUS

La coberta es l'element que protegeix l'edifici del exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars.
Hi han dues formes de dur el pes als fonaments:
     -Amb bigues: Que suporten una part de l'edifici (construcció jerarqueritzada)
    - Amb arcs: Fan una xarxa portant tot el pes cap abaix (construcció no jerarqueritzada)A la construcció antiga el mur tancava l'edifici, i podia conduir el pes cap als fonaments; avui en dia els pilars porten la càrrega i el mur estableix unes separacions.

Exemple: El Palau de la Música
No hay comentarios:

Publicar un comentario