anime

anime

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Prehistòria: Procediments

1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:

Són els: 

-Dòlmens senzills: Eren un conjunt de lloses que formaven una cambra funerària a l'exterior i hi enterraven els morts.

-CistesEra una estructura feta de pedra emprada en l'antiguitat per fer enterraments. Podien ser ser grans per un cadàver sencer, o petites per fer d'ossari.2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:  

 •     L'Homo erectus descobreix el foc. → PALEOLÍTIC    
             300 000 a.C
   ...............................................................................................................
 •    
 •     Apareixen les primeres manifestacions artístiques. →PALEOLÍTIC
             38 000 a.C
 • ....................................................................................
 •    
 •     L'agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil. →NEOLÍTIC 
            4 000 a.C
      ..................................................................................................
 •    
 •     Els éssers humans inicien l'activitat metal·lúrgica. →EDAT DELS METALLS
             4 500 a.C


  3.Fes un informe sobre aquesta imatge: 


  Aquesta figureta petita nua, representa un cos femení que mesura 11,1 cm d'alçada feta de pedra calcària oolítica i pintada amb vermell ocre. Se l'anomena Venus de Willendor i va ser descoberta a prop de Willendorf (Àustria) al 1908 per Josef Szombathy. Actualment es troba al Museu d'història Natural de Viena.

  Es calcula que va estar esculpida entre 22.000 i 24.000 durant el període Gravetià (època del paleolític superior en que ja es feien gravats i s'ultilitzaven raspadors i perforadors) i es tracta d'una idealització femenina relacionada amb la fertilitat; on la vulva, els pits i el ventre són molt exagerats.
   Els braços quasi no es veuen, la cara no és visible i el cap està cobert per una mena de trenes, ulls o tipus de pentinat. 
  Els peus no estan esculpits i això dona a pensar la teoria que podria estar pensada per ser portada per algú, o altres que pensen que devia ser utilitzada per un ritual de fertilitat i ser introduïda a la vagina.

  El fet del seu nom de Venus, alguns estudiosos actuals no hi estan d'acord perquè la clàssica Venus no es tracta d'una figura obesa. 

  4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

  a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?

  És una pintra rupestre llevantina.


  b) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures:

  L'escena s'hi mostra una escena de cacera de búfals, cavalls i altres animals. Possiblement la finalitat d'aquesta pintura és perquè debien tenir una bona caça i la volien tenir grabada, o sinó la van pintar perquè tinguéssin sort a la pròxima cacera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario